Политика на къщата

Загрижени за здравето на нашите гости, къщата е без тютюнев дим, което се компенсира от големите и обширни веранда на първия и тераса на втория етажи. Цените, на които се продава туристическата услуга при наемане на хотели и къщи за гости, зависят от търсенето и предлагането на местния пазар, както и от държавната политика, регулираща предлагането на подобни услуги. Те обикновенно са сходни за повечето места за настаняване в региона, като варират в зависимост от качеството на предлаганите бази и географското разположение. Целта на дружеството е да предложи висококачествен, еколого-съобразен туристически продукт, който ще гарантира повишване на търсенето и реализиране на ръст в приходите от продажби. Средно цените на хотелите, къщите за гости и частните квартири в региона с приблизително същия капацитет, като този на къщата за гости във Вършец, варират в следните диапазони за нощувка на турист: Разбира се цените обикновено се коригират в зависимост от периода на натовареност.
Дружеството ще се опита да се наложи на туристическия пазар, използвайки едно от основните конкурентни предимства в икономиката, а именно – предлагането на висококачествен туристически продукт на цени, близки до, или по-добри от тези на конкурентите.

Условия за настаняване през зимния сезон:

Часове на настаняване и заминаване:

Цени за нощувка:

Плащане и анулации:

Целта на дружеството е да заеме пазарна ниша, която да му гарантира стабилен растеж за следващите прогнозни години, като по този начин ще се постигне устойчива заетост не само за периода на бизнес плана, но и за цялостното понататъшно развитие на фирмата.

За резервации:

0889 23 67 71
0883 44 55 10

Харесайте ни и в Facebook

COPY CENTER ©